top of page

Diving Course

คอร์สเรียนดำน้ำสคูบ้า
Open Water Diver

  • คอร์สเรียนดำน้ำเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่โลกของการดำน้ำอย่างเต็มตัว เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับบัตรดำน้ำสากล สามารถใช้บัตรนี้ในการดำน้ำได้ทั่วโลก ตลอดชีพ

  • ใช้เวลาเรียน 4 วัน ประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฏี 3-4 ชั่วโมง ฝึกภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ หรือทะเลน้ำตื้น 2 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง และสอบปฏิบัติในทะเลจริง ความลึกไม่เกิน 14 เมตร จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 40-50 นาที

  • ทำการสอนโดย Diving Instructor ของศูนย์ดำน้ำเกาะทะลุ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน SSI (Scuba School International)

  • เรียนและสอบที่ เกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ต ในบรรยากาศเกาะส่วนตัว

ราคา 12,000 บาท

ราคานี้รวม

- ค่าเรียนดำน้ำ หลักสูตร Openwater Diver ตามมาตรฐานสถาบันดำน้ำสากล SSI

- ค่าออกบัตรดำน้ำ Openwater Diver ของสถาบันดำน้ำสากล SSI (บัตรดิจัตัล ในแอปพลิเคชั่น MySSI)

- ค่าเช่าใช้อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด

- ค่าเรือ และค่าใช้จ่ายในการสอบภาคทะเล 4 ไดฟ์

ราคานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา Koh Talu Dive Center (อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันต์)

- ค่าอาหาร ค่าที่พัก ระหว่างการเรียน

- ค่าเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัว ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ดำน้ำ

Upgrade & Add-on

ปรับแต่ง เพิ่มเติมโปรแกรมให้เหมาะกับคุณ

(ราคาที่แสดง เป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมหลักเท่านั้น)

โปรแกรม

วันแรก

บ่าย    

- เรียนภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง

วันที่สอง

เช้า    

- เรียนภาคปฏิบัติ ในสระว่ายน้ำ หรือในทะเล เขตน้ำตื้น (ครั้งที่1 - Confine water 1)

บ่าย    

- เรียนภาคปฏิบัติ ในสระว่ายน้ำ หรือในทะเล เขตน้ำตื้น (ครั้งที่2 - Confine water 1)

- ทบทวนภาคทฤษฏี และสอบภาคทฤษฏี

        

วันที่สาม

เช้า    

- สอบภาคปฏิบัติ ในทะเล ความลึกไม่เกิน 18 เมตร (ครั้งที่1 - Open water 1)

บ่าย     

- สอบภาคปฏิบัติ ในทะเล ความลึกไม่เกิน 18 เมตร (ครั้งที่2 - Open water 2)

- สอบภาคปฏิบัติ ในทะเล ความลึกไม่เกิน 18 เมตร (ครั้งที่3 - Open water 3)

วันที่สี่

เช้า    

- สอบภาคปฏิบัติ ในทะเล ความลึกไม่เกิน 18 เมตร (ครั้งที่4 - Open water 4)

หมายเหตุ 
1.  โปรแกรมการเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมด้านการจัดการเวลา สภาพอากาศ และสภาพภูมิศาสตร์ทางทะเล 

โปรแกรมที่คล้ายกัน

Diving Course

คอร์สเรียนดำน้ำสคูบ้า

Open Water
+ ที่พัก 3 คืน

15,000 บาท 

รวมค่าบัตร SSI ค่าอุปกรณ์
ค่าสอบภาคทะเล และค่าที่พัก 3 คืน

_A630856.jpg

Diving Course

คอร์สเรียนดำน้ำสคูบ้า

Open Water

+ แพคเกจเกาะทะลุ 3คืน

20,000 บาท 

รวมค่าที่พัก อาหารทุกมื้อ ค่าเรือ และคอร์สพิเศษ Marine Ecology

1_Experience_BigPic_IMG_1482.jpg
bottom of page